ಸುದ್ದಿ

ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರ್ ಬಿ ಐ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಆರ್ ಬಿ ಐ) ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೂ 15,980ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೇರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2022ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ರೂ.15,660ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು
2022ರ ಹಣಕಾಸು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ರೂ.1.38ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಆರ್ ಬಿ ಐ) ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೂ 15,980ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೇರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2022ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ರೂ.15,660ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು
2022ರ ಹಣಕಾಸು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ರೂ.1.38ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

News Credit: PV

About the author

bbmadmin

Leave a Comment

Facebook Like Box

Copyright © 2024 BBMNAVEEN2012.COM All Rights Reserved.

error: Content is protected !!