ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ಪೇರಳೆ (ಸೀಬೆ) ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬರೀ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲದೆ ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ  ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ.

ಪೇರಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೇರಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪೇರಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಪೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಗಾಯ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

About the author

bbmadmin

Leave a Comment

Facebook Like Box

Copyright © 2024 BBMNAVEEN2012.COM All Rights Reserved.

error: Content is protected !!