ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ..! ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?ವಿಜ್ಞಾನ...

ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ.. ಅರೇ ನಾನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದ್ಹೇಗೆ...

Facebook Like Box

Copyright © 2024 BBMNAVEEN2012.COM All Rights Reserved.

error: Content is protected !!